Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Tutek Media Wojciech Januszewski z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kołłątaja 11/12 lok.28 50-006 NIP: 8971819095 REGON: 363619416 e-mail: kontakt@tuteklive.pl Tel: +48 884 837 787 zwana dalej Administratorem.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży lub najmu sprzętu – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), a także rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE .L. Nr. 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018)
 3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym, które na mocy prawa mogą żądać od administratora wydania danych osobowych strony umowy.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez cały okres trwania umowy i okres świadczenia usługi najmu na rzecz strony. Ponadto Twoje dane będą przechowywane przez Administratora ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń a także ze względów umożliwiających ponowną weryfikację Twoich danych podczas realizacji kolejnej umowy najmu sprzętu.
 5. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony.
 6. Celem przetwarzania i wykorzystywania danych przez Tutek Media Wojciech Januszewski jest umożliwienie korzystania z usług i ich realizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym obsługa zgłoszeń telefonicznych i mailowych.
 7. Jeśli przekażesz nam swoje dane poprzez e-mail lub telefon, użyjemy ich w celu udzielenia Tobie odpowiedzi.
 8. Nie otrzymujemy danych od stron trzecich.
 9. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi wspierające sprzedaż w naszym sklepie. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to:
  • firmy przewozowe (np. kurierzy) – dzięki temu możesz otrzymać zakupiony towar na adres, który wskazałeś w zamówieniu;
  • podmioty pośredniczące w realizacji płatności – dzięki temu możesz zrealizować płatność za zakupy w naszym sklepie;
  • firmy transportowe – dzięki temu możesz otrzymać towar ze sklepu na adres, który wskazałeś przy zakupie,
  • W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
 10. Twoje prawa​​​
  • uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób Administrator przetwarza Twoje dane,
  • Uzyskanie do Administratora kopii Twoich danych osobowych
  • Edycja, kontrola, uzupełnianie danych oraz ich usunięcie,
  • Wycofanie zgody na przetwarzanie Twoich danych w każdym momencie
 11. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzane przez Administratora dane naruszają Twoje prawa, masz możliwość skontaktowania się z administratorem w celu wyjaśnienia,
 12. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO z siedzibą w Warszawie, gdy uznasz, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych. ​
 13. Możesz zrealizować swoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych, poprzez przesłanie oświadczenia woli na adres e-mail: kontakt@tuteklive.pl

Zostaw kontakt! Zadzwonimy do Ciebie.